סינרגיה: הפלוס האין-סופי

שתף
שלח לחבר
אימייל
הכירו את חוק הסינרגיה: מתמטיקה חדשה, שבה אחד ועוד אחד שווה הרבה יותר משתיים. ואז הציבו את הגשמת החוק הזה למטרה המשותפת של שניכם ביצירה הזוגית שלכם.

אם מערכת היחסים שלכם צלחה בשלום את שלב הקונפליקטים ואת שלב ההשלמה, אתם מוכנים לשלב השלישי, שלב הסינרגיה, היהלום שבכתר. שלב זה מיועד רק לאותם אנשים שמסוגלים לצאת מהאגו שלהם, כדי להתחבר עם משהו גדול יותר מהצרכים הקטנוניים של הגנה על כבודם ועמדתם.
עם הנכונות ליצור מעל שתי המציאויות הפרטיות הנפרדות שלהם מציאות משותפת גדולה יותר, בני זוג כאלה יכולים לפנות אל העתיד בהרגשה שהם גדלו. כאילו הם לא היו קודם אלא שני זרעי אפונים המתכתשים ביניהם למי מהם מגיעה גומה מכובדת יותר בשדה, ואף אחד לא התפנה לדאוג לצורכי השדה עצמו, עד שהוא הפך לנחלה שוממה. ורק כשהם נוכחים שכל חיותם נובעת מהשדה המשותף ולא מהגומה הפרטית, הם מפסיקים להפריע לאדמה השייכת לשניהם למלא את ייעודה.
אף אדם לא יכול להשיג את תוצאות מרחיקות לכת בלי שיתוף פעולה של אחרים. לכן, כאשר שני אנשים כורתים ביניהם ברית סביב מטרה משותפת, כל אחד מהם מעצים לא רק את כוחה של הברית, אלא גם את כוחותיו שלו.
זה חוק הסינרגיה, שאבני היסוד שלו הן הדדיות ושיתוף פעולה. הוא נמצא בלבה של כל מערכת יחסים: בין גבר ואישה, בין הורים וילדים, בין עמיתים לעבודה.

התהוות גומלין מתמדת

סינרגיה פירושה ששני אנשים שונים זה מזה מתאחדים ליצירת שלם אחד כולל. והשלם הוא תמיד סיכום גדול יותר מאשר הנוסחה המתמטית של אחד ועוד אחד שווה שתיים. השלם הוא אחד ועוד אחד שווה שניים פלוס, והפלוס הוא אינסופי.
סינרגיה היא אם כן התנועה המגשרת על הפער שבין אינדיווידואליות ואחדות. שום יצירה זוגית לא יכולה להתממש אלא אם כן מתקיים חוק הסינרגיה. חוק זה פירושו ששני אנשים, שהם שונים לגמרי זה מזה, נעים זה לעבר רעהו כשלשניהם אותה מטרה: ליצור משהו חדש ושלם שיהיה משותף לשניהם.
יצירה זוגית היא אם כן הרבה יותר מסך-הכל של התכונות האישיות שבני הזוג מביאים אתם. כדי שהם ישתפו פעולה בהשגת מטרה משותפת, צריך כל אחד מהם להכליל את עצמו בתוך הבריאה החדשה שהוא מביא לעולם.
מהרגע שהשניים מסכימים ביניהם, ביודעין או שלא ביודעין, ליצור משהו חדש שיהיה משותף לשניהם, והם מגלים נכונות להיערך לקראת ההתעצמות, הם מתחילים להיפתח זה אל זה, ללמוד זה את זה, לגלות צדדים חדשים איש אצל רעהו. דרך תהליך החקירה והבדיקה הם לומדים להכיר צדדים חדשים גם כל אחד אצל עצמו וגם כל אחד אצל השני, ולהשפיע זה על זה באופן שייווצר הרכב אלכימי חדש.
אם אתם מתכוונת לכבוש את האוורסט, מהן ההכנות שלכם? האם אתם צריכים לחצוב בהר? לסלול דרך? לבנות מעקה? לא, אתם צריכים לחזק את השרירים שלכם, ולפתח את החוסן הפנימי שלכם מול האתגר הגדול. אתם לא כובשים את ההר, אתם כובשים את עצמכם. וזה הכלל לגבי כל משימה שאתם מתחייבים למלא, בין אם זה ללמוד משהו חדש, להתחיל במשרה חדשה או לבנות מערכת יחסים.
יחסי סינרגיה, כמו כל יצירה, יכולים לבוא לידי קיום רק כאשר שני אנשים מוכנים להתמזג עם משהו שמעבר לעצמם. הכוונה איננה שהם יתמזגו זה בזה, או שאחד מהם יוותר על רצונותיו לטובת השני, או שאחד מהם יבטל את עצמו כדי לתת יותר מקום לשני. הכוונה היא שהם יתמזגו ביצירה שהם מביאים לעולם, בדבר המשותף לשניהם, שמורכב מהם עצמם.

ההבדל בין יחסי אגו ויחסי סינרגיה

איך זה ייעשה? כל אחד מהם יתמזג ביחסים על ידי מה שהוא נותן להם ומקבל מהם. אבל העיקרון הזה חל גם על יחסי אגו, לא כן? מה אם כן ההבדל בין יחסי אגו ויחסי סינרגיה?
ההבדל הוא זה: ביחסי אגו אין מציאות משותפת, יש רק שתי מציאויות פרטיות שלא מתחברות. כלומר, יש מערכת צרכים שלו, ומערכת צרכים שלה. רצונות שלו ורצונות שלה. כוונות שלו וכוונות שלה. אין צרכים ורצונות וכוונות שלנו.
לכן מרגיש כל אחד מבני הזוג שהוא זקוק לדברים שונים שרק שותפו יכול לספק אותם, כמו ביטחון ואהבה והערכה. וכל דבר שהוא נותן, הוא מרגיש שהוא נותן לרעהו. ומובן מאליו שהוא מצפה מרעהו לשלם במטבע קשה על כל נתינה מצדו. לכן יחסי אגו בנויים על התחשבנות של "מי נותן יותר".
כמובן שאין ביחסים כאלה זכר לסינרגיה. אלה יחסים המבוססים על חשבונות: כמה הוא נותן לי לעומת מה שהוא מקבל ממני, כמה הוא משקיע לעומת מה שאני משקיע. כלומר: ביחסי אגו עוסקים השותפים בשאלה מה הם מקבלים זה מזה.
גם ביחסי סינרגיה רוצה כל אחד מבני הזוג באותם דברים: בביטחון, בהערכה, באהבה. וגם ביחסי אנרגיה אפשר לקבל דברים אלה רק מהשותף. הרצונות האלה יהיו תמיד. אבל ההתמזגות במציאות המשותפת יוצרת גם רצונות חדשים: לתת לשני הרגשת ביטחון, לתת לשני הרגשת אהבה, לתת לשני הערכה והכרת תודה.
ביחסי סינרגיה בני הזוג אינם שתי מציאויות נפרדות, אלא שני עמודים של מציאות אחת. לכן השותף איננו מציאות פרטית שניה, אלא העמוד השני של המציאות משותפת שלנו. ובתור שכזה, חיזוקו וטיפוחו היא אינטרס ישיר שלנו.
ביחסי אגו בודקים השותפים את מה שהם מקבלים זה מזה בזכוכית מגדלת, כדי לגלות אם זה מהסיבה הנכונה, בצורה הנכונה, במידה הנכונה, בזמן הנכון, ולמטרה הנכונה.
"למה הוא אומר את זה?", "מה הוא רוצה להשיג בזה?", "האם הוא באמת מתכוון לזה?" - אלה השאלות שמלוות כל קבלה ונתינה ביחסי אגו. "האם אני נותן מספיק?", "האם אני משקיע מספיק?", "האם אני מבטא מספיק?", אלה השאלות שמעסיקות את בני הזוג ביחסי סינרגיה.
כלומר, ביחסי אגו שואלים: "האם אני מקבל כל מה שמגיע לי לקבל?" וביחסי סינרגיה שואלים: "האם אני נותן כל מה שאני יכול לתת?"

התמורה הגדולה

סינרגיה היא הביטוי האולטימטיבי של אווירה משפחתית של כבוד לכל השותפים בה, לאינטרסים השונים ולגישות האחרות. סינרגיה מפיקה מהשותפים יכולות חדשות, ונותנת חיים לרעיונות חדשים.
באווירה כזאת אתם יכולים להתמודד בהצלחה עם כל אתגר זוגי שאתם עשויים להיתקל בו, מכיוון שהיא מציבה על הדרגה הגבוהה ביותר את היכולת שלכם לטפל בכל מצב שבו תמצאו את עצמכם. היא מגינה עליכם כאשר יש פגיעה בנקודת תורפה, ואף אחד איננו מוכרע או מובס בגללה.
לזוגיות סינרגית יש יכולת להתעלות מעל טעויות, ללמוד מהן, להתקדם אתן ולהתחזק בגללן. היא מאפשרת לראות בעיות באור שונה. היא יוצרת מערכת חיסונית, ואין זה משנה מהו הקושי שבו אתם נתקלים, המערכת החיסונית עוטפת אתכם מיד בריפוד רך.
תבוסות, אכזבות ותסכולים, כשיש חיסון בריא, הופכים להתנסויות מתקנות, שמדרבנות את הזוגיות להיות מעצימה יותר, וחזקה יותר בהתמודדות עם אתגרים. אם תצליחו ליצור ביניכם סינרגיה, בעיות לא יפרידו ביניכם, ואתם לא תנסו להאשים זה את זה בגללן, אלא להיפך, בעיות יהפכו אתכם לצוות שפותר כל בעיה ביחד.
אז אם אתם כבר תקועים ביחד, עשו את הזוגיות שלכם לדבר שבו תהיו גאים יותר מכל דבר אחר.

האם התוכן עניין אותך?

מדריכים לעזרה ראשונה

מלכודת האהבה לגבר נשוי

“הוא אוהב אותי יותר מאשר אותה”, כך מרגישות המוני רווקות שמתאהבות בגבר של אישה אחרת. אבל במשך הזמן הקסם הופך לסיוט הגדול ביותר שלהן, כשמתברר להן שאשתו היא המנה העיקרית שלו.

למדריך המלא >

מה לעשות אם הוא בגד בך

לעזוב אותו, להעניש אותו, לנקום בו עם גבר אחר, אלה שלוש אפשרויות תגובה לאחר בגידה של בן הזוג. אבל יש עוד אפשרות, והיא מוצעת לאלה שלא מוותרות על הסיכוי לחיות באהבה ובאמון עם בן זוגן.

למדריך המלא >

איך לשקם אמון שנפגע לאחר בגידה

הוא הסתכל לי בעיניים ושיקר במצח נחושה. הוא חיבק אותי וחשב על מישהי אחרת. הוא השאיר אותי לבד עם הילדים וכל תפקידי הבית בזמן שהוא בילה בנעימים בזרועותיה של אישה אחרת. איך אוכל לסלוח לו? איך אוכל להאמין שהוא לא יעשה לי את זה פעם נוספת?

למדריך המלא >

אימון זוגי ואישי באינסטגרם

מאמרים אחרונים

הכירו את חוק הסינרגיה: מתמטיקה חדשה, שבה אחד ועוד אחד שווה הרבה יותר משתיים. ואז הציבו את הגשמת החוק הזה למטרה המשותפת של שניכם ביצירה הזוגית שלכם.

אם מערכת היחסים שלכם צלחה בשלום את שלב הקונפליקטים ואת שלב ההשלמה, אתם מוכנים לשלב השלישי, שלב הסינרגיה, היהלום שבכתר. שלב זה מיועד רק לאותם אנשים שמסוגלים לצאת מהאגו שלהם, כדי להתחבר עם משהו גדול יותר מהצרכים הקטנוניים של הגנה על כבודם ועמדתם.
עם הנכונות ליצור מעל שתי המציאויות הפרטיות הנפרדות שלהם מציאות משותפת גדולה יותר, בני זוג כאלה יכולים לפנות אל העתיד בהרגשה שהם גדלו. כאילו הם לא היו קודם אלא שני זרעי אפונים המתכתשים ביניהם למי מהם מגיעה גומה מכובדת יותר בשדה, ואף אחד לא התפנה לדאוג לצורכי השדה עצמו, עד שהוא הפך לנחלה שוממה. ורק כשהם נוכחים שכל חיותם נובעת מהשדה המשותף ולא מהגומה הפרטית, הם מפסיקים להפריע לאדמה השייכת לשניהם למלא את ייעודה.
אף אדם לא יכול להשיג את תוצאות מרחיקות לכת בלי שיתוף פעולה של אחרים. לכן, כאשר שני אנשים כורתים ביניהם ברית סביב מטרה משותפת, כל אחד מהם מעצים לא רק את כוחה של הברית, אלא גם את כוחותיו שלו.
זה חוק הסינרגיה, שאבני היסוד שלו הן הדדיות ושיתוף פעולה. הוא נמצא בלבה של כל מערכת יחסים: בין גבר ואישה, בין הורים וילדים, בין עמיתים לעבודה.

התהוות גומלין מתמדת

סינרגיה פירושה ששני אנשים שונים זה מזה מתאחדים ליצירת שלם אחד כולל. והשלם הוא תמיד סיכום גדול יותר מאשר הנוסחה המתמטית של אחד ועוד אחד שווה שתיים. השלם הוא אחד ועוד אחד שווה שניים פלוס, והפלוס הוא אינסופי.
סינרגיה היא אם כן התנועה המגשרת על הפער שבין אינדיווידואליות ואחדות. שום יצירה זוגית לא יכולה להתממש אלא אם כן מתקיים חוק הסינרגיה. חוק זה פירושו ששני אנשים, שהם שונים לגמרי זה מזה, נעים זה לעבר רעהו כשלשניהם אותה מטרה: ליצור משהו חדש ושלם שיהיה משותף לשניהם.
יצירה זוגית היא אם כן הרבה יותר מסך-הכל של התכונות האישיות שבני הזוג מביאים אתם. כדי שהם ישתפו פעולה בהשגת מטרה משותפת, צריך כל אחד מהם להכליל את עצמו בתוך הבריאה החדשה שהוא מביא לעולם.
מהרגע שהשניים מסכימים ביניהם, ביודעין או שלא ביודעין, ליצור משהו חדש שיהיה משותף לשניהם, והם מגלים נכונות להיערך לקראת ההתעצמות, הם מתחילים להיפתח זה אל זה, ללמוד זה את זה, לגלות צדדים חדשים איש אצל רעהו. דרך תהליך החקירה והבדיקה הם לומדים להכיר צדדים חדשים גם כל אחד אצל עצמו וגם כל אחד אצל השני, ולהשפיע זה על זה באופן שייווצר הרכב אלכימי חדש.
אם אתם מתכוונת לכבוש את האוורסט, מהן ההכנות שלכם? האם אתם צריכים לחצוב בהר? לסלול דרך? לבנות מעקה? לא, אתם צריכים לחזק את השרירים שלכם, ולפתח את החוסן הפנימי שלכם מול האתגר הגדול. אתם לא כובשים את ההר, אתם כובשים את עצמכם. וזה הכלל לגבי כל משימה שאתם מתחייבים למלא, בין אם זה ללמוד משהו חדש, להתחיל במשרה חדשה או לבנות מערכת יחסים.
יחסי סינרגיה, כמו כל יצירה, יכולים לבוא לידי קיום רק כאשר שני אנשים מוכנים להתמזג עם משהו שמעבר לעצמם. הכוונה איננה שהם יתמזגו זה בזה, או שאחד מהם יוותר על רצונותיו לטובת השני, או שאחד מהם יבטל את עצמו כדי לתת יותר מקום לשני. הכוונה היא שהם יתמזגו ביצירה שהם מביאים לעולם, בדבר המשותף לשניהם, שמורכב מהם עצמם.

ההבדל בין יחסי אגו ויחסי סינרגיה

איך זה ייעשה? כל אחד מהם יתמזג ביחסים על ידי מה שהוא נותן להם ומקבל מהם. אבל העיקרון הזה חל גם על יחסי אגו, לא כן? מה אם כן ההבדל בין יחסי אגו ויחסי סינרגיה?
ההבדל הוא זה: ביחסי אגו אין מציאות משותפת, יש רק שתי מציאויות פרטיות שלא מתחברות. כלומר, יש מערכת צרכים שלו, ומערכת צרכים שלה. רצונות שלו ורצונות שלה. כוונות שלו וכוונות שלה. אין צרכים ורצונות וכוונות שלנו.
לכן מרגיש כל אחד מבני הזוג שהוא זקוק לדברים שונים שרק שותפו יכול לספק אותם, כמו ביטחון ואהבה והערכה. וכל דבר שהוא נותן, הוא מרגיש שהוא נותן לרעהו. ומובן מאליו שהוא מצפה מרעהו לשלם במטבע קשה על כל נתינה מצדו. לכן יחסי אגו בנויים על התחשבנות של "מי נותן יותר".
כמובן שאין ביחסים כאלה זכר לסינרגיה. אלה יחסים המבוססים על חשבונות: כמה הוא נותן לי לעומת מה שהוא מקבל ממני, כמה הוא משקיע לעומת מה שאני משקיע. כלומר: ביחסי אגו עוסקים השותפים בשאלה מה הם מקבלים זה מזה.
גם ביחסי סינרגיה רוצה כל אחד מבני הזוג באותם דברים: בביטחון, בהערכה, באהבה. וגם ביחסי אנרגיה אפשר לקבל דברים אלה רק מהשותף. הרצונות האלה יהיו תמיד. אבל ההתמזגות במציאות המשותפת יוצרת גם רצונות חדשים: לתת לשני הרגשת ביטחון, לתת לשני הרגשת אהבה, לתת לשני הערכה והכרת תודה.
ביחסי סינרגיה בני הזוג אינם שתי מציאויות נפרדות, אלא שני עמודים של מציאות אחת. לכן השותף איננו מציאות פרטית שניה, אלא העמוד השני של המציאות משותפת שלנו. ובתור שכזה, חיזוקו וטיפוחו היא אינטרס ישיר שלנו.
ביחסי אגו בודקים השותפים את מה שהם מקבלים זה מזה בזכוכית מגדלת, כדי לגלות אם זה מהסיבה הנכונה, בצורה הנכונה, במידה הנכונה, בזמן הנכון, ולמטרה הנכונה.
"למה הוא אומר את זה?", "מה הוא רוצה להשיג בזה?", "האם הוא באמת מתכוון לזה?" - אלה השאלות שמלוות כל קבלה ונתינה ביחסי אגו. "האם אני נותן מספיק?", "האם אני משקיע מספיק?", "האם אני מבטא מספיק?", אלה השאלות שמעסיקות את בני הזוג ביחסי סינרגיה.
כלומר, ביחסי אגו שואלים: "האם אני מקבל כל מה שמגיע לי לקבל?" וביחסי סינרגיה שואלים: "האם אני נותן כל מה שאני יכול לתת?"

התמורה הגדולה

סינרגיה היא הביטוי האולטימטיבי של אווירה משפחתית של כבוד לכל השותפים בה, לאינטרסים השונים ולגישות האחרות. סינרגיה מפיקה מהשותפים יכולות חדשות, ונותנת חיים לרעיונות חדשים.
באווירה כזאת אתם יכולים להתמודד בהצלחה עם כל אתגר זוגי שאתם עשויים להיתקל בו, מכיוון שהיא מציבה על הדרגה הגבוהה ביותר את היכולת שלכם לטפל בכל מצב שבו תמצאו את עצמכם. היא מגינה עליכם כאשר יש פגיעה בנקודת תורפה, ואף אחד איננו מוכרע או מובס בגללה.
לזוגיות סינרגית יש יכולת להתעלות מעל טעויות, ללמוד מהן, להתקדם אתן ולהתחזק בגללן. היא מאפשרת לראות בעיות באור שונה. היא יוצרת מערכת חיסונית, ואין זה משנה מהו הקושי שבו אתם נתקלים, המערכת החיסונית עוטפת אתכם מיד בריפוד רך.
תבוסות, אכזבות ותסכולים, כשיש חיסון בריא, הופכים להתנסויות מתקנות, שמדרבנות את הזוגיות להיות מעצימה יותר, וחזקה יותר בהתמודדות עם אתגרים. אם תצליחו ליצור ביניכם סינרגיה, בעיות לא יפרידו ביניכם, ואתם לא תנסו להאשים זה את זה בגללן, אלא להיפך, בעיות יהפכו אתכם לצוות שפותר כל בעיה ביחד.
אז אם אתם כבר תקועים ביחד, עשו את הזוגיות שלכם לדבר שבו תהיו גאים יותר מכל דבר אחר.

האם התוכן עניין אותך?

 

מדריכים לעזרה ראשונה

מלכודת האהבה לגבר נשוי

“הוא אוהב אותי יותר מאשר אותה”, כך מרגישות המוני רווקות שמתאהבות בגבר של אישה אחרת. אבל במשך הזמן הקסם הופך לסיוט הגדול ביותר שלהן, כשמתברר להן שאשתו היא המנה העיקרית שלו.

למדריך המלא >

מה לעשות אם הוא בגד בך

לעזוב אותו, להעניש אותו, לנקום בו עם גבר אחר, אלה שלוש אפשרויות תגובה לאחר בגידה של בן הזוג. אבל יש עוד אפשרות, והיא מוצעת לאלה שלא מוותרות על הסיכוי לחיות באהבה ובאמון עם בן זוגן.

למדריך המלא >

איך לשקם אמון שנפגע לאחר בגידה

הוא הסתכל לי בעיניים ושיקר במצח נחושה. הוא חיבק אותי וחשב על מישהי אחרת. הוא השאיר אותי לבד עם הילדים וכל תפקידי הבית בזמן שהוא בילה בנעימים בזרועותיה של אישה אחרת. איך אוכל לסלוח לו? איך אוכל להאמין שהוא לא יעשה לי את זה פעם נוספת?

למדריך המלא >

אימון זוגי ואישי באינסטגרם

מאמרים אחרונים

סגירת תפריט

הרשמו עכשיו לניוזלטר של ד"ר צביה גרנות וקבלו מדי בוקר מאמר מטלטל:

צריכים עזרה? צרו איתי קשר

כתובת: ארלוזורוב 124, דירה 5, תל אביב