איך להרוס את דימוי עצמי של בן הזוג

אין דבר קל יותר מאשר להרוס את דימוי עצמי של בן הזוג. צריך רק לציין את החסרונות שלו, ללגלג לתחביבים שלו, לפסול את הדעות שלו, לקטול את בני המשפחה שלו, ובתוספת אפשר גם לנתח את אופיו הקשה. הרס הדימוי העצמי הוא תחביב של רבים בינינו שמנסים לשפר בדרך הזאת את הדימוי של עצמם. ובמדור הזה נפרוס כמה מהדרכים המעוותות שבהן אנחנו משתמשים כדי להרגיש יותר טוב עם עצמנו:

  1. ערעור הביטחון העצמי של השני על ידי הערות שנונות או עוקצניות.
  2. ביטול הדעות של השני כדי להדגיש את העדיפות שיש לדעות שלנו.
  3. החלשת השני על ידי הזכרת הכישלונות שלו כדי לרפות את ידיו.
  4. ביטול ההצלחות של השני והקטנת החשיבות שלהן.
  5. ציון חוזר שכל ההישגים של השני הם בזכותנו.

 


 

דימוי עצמי נמוך

האם השאלה למה יש לי דימוי עצמי נמוך מטרידה אתכם? או השאלה כיצד לשפר דימוי עצמי נמוך? הנה כלל הזהב להעלות את הדימוי העצמי שלכם: כל דבר שאתם עושים, עשו אותו בצורה הטובה ביותר שאתם יכולים. עד כה חשבתם שדימוי עצמי גבוה הוא מצב צבירה גבוה של הצלחות. כלומר, הצלחה במעשיכם יוצרת דימוי עצמי גבוה, וכישלון במעשיכם יוצר דימוי עצמי נמוך. לתוצאות לא יכולה אם כן להיות לנו אחריות, ואם אנחנו מצמידים את הדימוי העצמי שלנו לתוצאות מעשינו, אנחנו מצמידים אותו למשהו שאינו בשליטתנו. ואז כל דבר שלא יעמוד בציפיות של האחרים "יוכיח" לנו שאנחנו לא מוכשרים מספיק או לא חכמים מספיק.

אין תגובות

אל תרצח את ההערכה העצמית שלך

הערכה עצמית נמוכה היא אמונה במגבלותינו, הערכה עצמית גבוהה היא אמונה ביכולותינו. המפסיד אומר: "אני לא בנוי בשביל זה". לכן הוא עושה פחות ופחות, ולכן ערכו בעיני עצמו יורד ויורד. המרוויח אומר: "אני מוכן לנסות". לכן הוא עושה יותר ויותר, ולכן ערכו בעיני עצמו עולה ועולה.

יש 3 תגובות