עוצמה נשית – האישה תשנה את העולם

דורות רבים שלטה בעולם הכוחניות הגברית, והנשים רכשו עצמאות כדי להביא לעולם משהו אחר: את העוצמה הרכה. אבל זה יקרה רק כשנשים יפסיקו לראות בעצמן העתק גברי.
העוצמה הנשית והכוחניות הגברית הן הפכים זו לזו. את הכוחניות מאפיינים שליטה וניהול, תוקפנות ואלימות. היא מלבלבת באווירה שיש בה ניצחון של אדם אחד ותבוסה של אדם אחר, שיעבוד של אדם אחד ודיכוי של אדם אחר, שליטה של אדם אחד וכניעה של אדם אחר. היא פורחת בחברה שבה החזק מנצל את החלש, היא יוצרת דרגות של שווה יותר ושווה פחות, ולמי שחזק יותר היא מקנה זכות להיות גם המנצח, גם המרוויח וגם הצודק.
במדור הזה נדבר על העוצמה הנשית שעדיין לא הבשילה אל מציאות חיינו, אבל המציאות כבר מוכנה לקראתה. היא תפגיש נחישות יחד עם התחשבות, תקיפות יחד עם מתינות ורגישות, והיא תחליף את מאבקי הכוח במשחק הוגן. ואם הכוחניות הגברית תמיד החלישה והגבילה מישהו אחר, העוצמה הנשית תחזק את כולם.