הצהרת פרטיות

האתר פועל מתוך מחויבות להגן על פרטיותך. ניתן לבקר בדפים באתר מבלי לספק מידע אישי, מלבד באזור הסופת התגובות.
הצהרת פרטיות זו מסבירה את השימוש והאיסוף בנתונים אלו.

  • המידע האישי נאסף אך ורק על מנת להציג את התגובה אשר ברצונך להציג בדף המאמר.
  • מפעיל האתר מתחייב שלא להעביר את המידע אודותיך לכל גורם שהוא מבלי הסכמתך המפורשת, למעט במקרים המתחייבים על-פי החוק.
  • האתר מיועד לכל הגילאים אך איננו אחראים לשימוש לא נכון בו ע"י קטינים וכדומה.
  • המפעיל אינו אחראי לנזק שיגרם משימוש לא נכון או לא חוקי שיגרם מהאתר.
  • מפעיל האתר מחוייב לחוקי מדינת ישראל והליכים משפטיים ופועל לפיהם להגנה על ביטחונכם האישי.

אם יש לכם שאלות בנוגע להצהרה זו, יש לפנות תחילה למנהל האתר באמצעות הדואר אלקטרוני: granot11@bezeqint.net