האם יש לנו מודעות עצמית מפותחת?

כולנו בטוחים שיש לנו מודעות עצמית כי אנחנו יודעים כמה אנחנו טובים ומתחשבים. אבל מודעות עצמית היא דבר אחר לגמרי: מודעות עצמית היא הכרה בכך שאנחנו לפעמים רחוקים מלהיות טובים ומתחשבים. ובעניין הזה כולנו חסרי מודעות עצמית לחלוטין. כי בכולנו יש צדדים שליליים, אבל אף אחד לא חושב שהחלקים האלה שייכים לו. במדור הזה נזהה את החלקים האלה שאנחנו מעלימים מעצמנו:

  1. לפעמים אנחנו אמפתיים אל האחרים, אבל לפעמים אנחנו אפילו לא מקשיבים להם.
  2. לפעמים אנחנו מחמיאים לאחרים, אבל לפעמים אנחנו ביקורתיים מאוד.
  3. לפעמים אנחנו נחמדים אל האחרים, אבל לפעמים אנחנו אנוכיים לגמרי.
  4. לפעמים אנחנו רגישים מאוד, אבל לפעמים אנחנו אטומים לחלוטין.
  5. לפעמים אנחנו נדיבים מאוד, אבל לפעמים אנחנו קטנוניים לגמרי.

הכרה בחלקים האלה כחלק מאתנו היא מודעות עצמית. ורק מודעות לקיומם של החלקים השליליים שלנו תאפשר לנו להימנע מלתת להם ביטוי.