מתקשורת מרחיקה אל תקשורת מקרבת

לתקשורת יש שני תפקידים – או לקרב אותנו אחד אל השני, או להרחיק אותנו אחד מהשני. כלומר תקשורת היא החוליה המחברת או החוליה המפרידה. אין לה תפקיד שלישי. אבל יש דרך אחרת לדבר אחד עם השני. ובמדור הזה נרחיב על המלכודות בתקשורת מרחיקה שמהן אנחנו צריכים להימנע:

  1. מתאמצים לנצח במריבה במקום לפתור את הבעיה והצורך של כל אחד להיות צודק.
  2. אטימות של כל אחד למצוקה של השני. חוסר הקשבה לכאב של השני.
  3. כל אחד מנסה לשנות רק את השני דרך שיפוט, ביקורת והערות.
  4. חוסר שליטה ברגשות תוך שימוש במילים פוגעות.
  5. חוסר יכולת לקחת אחריות על טעויות אישיות.
  6. ברוגז ושתיקות.


איך לפתור אי הסכמה בלי התנגדות

אי הסכמה בין בני זוג היא תופעה יומיומית. אי אפשר ולא צריך למנוע אותה. אבל האם אפשר להגיע להסכמה בכל נושא בלי לפגוע באינטרסים של אף צד, ובלי לפגוע באווירת החברות והשיתוף? אפשר בהחלט, כשאנחנו עוברים ממשא ומתן של מפסידים למשא ומתן של מרוויחים.

אין תגובות